Deelnameformulier

Wij zamelen biest in van koeien. Het gaat om de eerste biest direct na het kalveren. Een deel van deze biest gaat naar het kalf. Het overblijvende deel willen wij graag van u kopen. Deze biest drogen wij tot een poeder en die verkopen wij weer als gezondheidsproduct voor andere dieren. De biest zamelen we in bij boerderijen, die vrij zijn van brucellose, leucose en tuberculose. Dat is een van de vereisten om tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te komen.

Voor uw bedrijf is het interessant om mee te doen. Uw biest wordt namelijk getest en geanalyseerd in een laboratorium. Zo weet u wat voor kwaliteit biest u aan uw kalveren geeft. Elke maand krijgt u de analyses kosteloos opgestuurd. Bij een lage biestkwaliteit kunt u bijsturen door bijvoorbeeld het voer bestemd voor uw koeien aan te passen.

Daarnaast betalen we voor de biest. U krijgt per liter betaald. Het bedrag per liter is kwaliteitsafhankelijk. Wij verwerken namelijk alleen biest van de eerste gift. Hiervan is de kwaliteit het hoogst.

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in. Wij komen graag langs om het verder te bespreken. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Contactpersoon: Paul Arts (0654688949)

PS.: Wij zamelen biest in door heel Nederland, van Noord tot en met Zuid en van Oost tot en met West!

Formulier Biestinzameling