Waarom deelnemen?
Waarom deelnemen?

Voor u is het interessant om mee te doen, omdat uw biestkwaliteit (van de eerste melking) volgens steeds dezelfde standaard wordt bepaald in een extern laboratorium. Hierdoor blijft u op de hoogte van de kwaliteit van uw biest en kunt u bijsturen indien nodig. Daarnaast krijgt u een vergoeding voor de geleverde hoeveelheid. De vergoeding is afhankelijk van de biestkwaliteit. Gemiddeld keren we circa €1,50 - €2,20 per liter excl. 9% btw uit voor de 1e biest van een 2e kalfskoe.

Mocht uw biestkwaliteit te laag zijn, dan keren we minder uit. Het is dan belangrijk om samen met uw adviseur te bespreken hoe u uw biestkwaliteit kan verbeteren.

Ook houden wij uw data bij, die u terug kan vinden in de BiestApp. Hiermee houdt u overzicht over de biestkwaliteit en kunt u uw kwaliteit vergelijken met andere boerderijen uit uw provincie.

Benieuwd wat uw biestkwaliteit is? Meld u aan via het deelnameformulier! Meer info? Bellen kan ook: 073 737 0129.