Waarom deelnemen?
Biestkwaliteit is essentieel voor een goede start van uw kalf. Wij meten de door u geleverde biest op het gehalte antistoffen en monitoren dat via de BiestApp. Zo kunt u bijsturen indien nodig en ontvangt u een vergoeding voor de geleverde biest.